Honda: Konzept des Formel-1-Motors bleibt trotz Pannenserie
Yusuke Hasegawa
© LAT
Yusuke Hasegawa